Aktualności

Unieważnienie zapytań ofertowych

poniedziałek, Wrzesień 12th, 2022

Niniejszym informujemy, że:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2022 z dnia 05.09.2022 na realizację usługi transportu lotniczego dla 20 osób w ramach wizyty studyjnej w Norwegii w projekcie pt.: „Mama na rynku pracy”

oraz

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2022 z dnia 05.09.2022 na zorganizowanie trzydniowej wizyty studyjnej (trzy dni licząc łącznie z dniem przyjazdu i wyjazdu) do Norwegii w celu zapoznania uczestników z funkcjonowaniem rozwiązań stosowanych w Norwegii dotyczących środków ALMP i zatrudniania kobiet w ramach projektu pt.: „Mama na rynku pracy”

zostały unieważnione.

 

Unieważnione: ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie trzydniowej wizyty studyjnej (trzy dni licząc łącznie z dniem przyjazdu i wyjazdu) do Norwegii w celu zapoznania uczestników z funkcjonowaniem rozwiązań stosowanych w Norwegii dotyczących środków ALMP i zatrudniania kobiet w ramach projektu pt.: „Mama na rynku pracy”

poniedziałek, Wrzesień 5th, 2022

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie trzydniowej wizyty studyjnej (trzy dni licząc łącznie z dniem przyjazdu i wyjazdu) do Norwegii w celu zapoznania uczestników z funkcjonowaniem rozwiązań stosowanych w Norwegii dotyczących środków ALMP i zatrudniania kobiet w ramach projektu pt.: „Mama na rynku pracy”, o numerze 2019/101915, finansowanym przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach Programu “Dialog Społeczny – Godna Praca”. Zapytanie ofertowe jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Szczegóły zapytania można znaleźć poniżej:
Rozeznanie rynku na zorganizowanie trzydniowej wizyty studyjnej (trzy dni licząc łącznie z dniem przyjazdu i wyjazdu) do Norwegii w celu zapoznania uczestników z funkcjonowaniem rozwiązań stosowanych w Norwegii dotyczących środków ALMP i zatrudniania kobiet w ramach projektu pt.: „Mama na rynku pracy”.pdf
Rozeznanie rynku na zorganizowanie trzydniowej wizyty studyjnej (trzy dni licząc łącznie z dniem przyjazdu i wyjazdu) do Norwegii w celu zapoznania uczestników z funkcjonowaniem rozwiązań stosowanych w Norwegii dotyczących środków ALMP i zatrudniania kobiet w ramach projektu pt.: „Mama na rynku pracy”.doc

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do końca dnia 12.09.2022r.

Unieważnione: ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi transportu lotniczego dla 20 osób w ramach wizyty studyjnej w Norwegii w projekcie pt.: „Mama na rynku pracy”

poniedziałek, Wrzesień 5th, 2022

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na realizację usługi transportu lotniczego dla 20 osób w ramach wizyty studyjnej w Norwegii w projekcie pt.: „Mama na rynku pracy”, o numerze 2019/101915, finansowanym przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach Programu “Dialog Społeczny – Godna Praca”. Zapytanie ofertowe jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Szczegóły zapytania można znaleźć poniżej:
Rozeznanie rynku na usługę transportu lotniczego dla 20 osób w ramach wizyty studyjnej w Norwegii w projekcie „Mama na rynku pracy”.pdf
Rozeznanie rynku na usługę transportu lotniczego dla 20 osób w ramach wizyty studyjnej w Norwegii w projekcie „Mama na rynku pracy”.doc
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do końca dnia 12.09.2022r.


Członkowie

Jeśli chcesz być informowany o bieżącej działalności PL "Lewiatan", zapisz się na nasz bezpłatny newsletter: