Aktualności

Platforma Startowa – Unicorn Hub: Selection Days za nami! 20 startupów rozpocznie działalność w Polsce Wschodniej!

wtorek, Wrzesień 10th, 2019

logotypy unijne

W dniach 5 i 6 września 2019 roku w Hotelu Forum w Lublinie odbyły się Selection Days w ramach projektu Platforma Startowa – Unicorn Hub. W wydarzeniu wzięło udział 29 zespołów, które zgłosiły swoje pomysły do programu inkubacji. Panel ekspertów wyłonił 20 najlepszych pomysłów.

Spotkanie otworzyła Pani dr Ewelina Iwanek – Prezes Zarządu Fundacji OIC Poland. Pani Prezes przywitała wszystkich uczestników, pogratulowała startupom znalezienia się w 30 najlepszych pomysłów i życzyła owocnych warsztatów. Następnie głos zabrał Pan Jacek Korzeniak – kierownik projektu, który przedstawił główne założenia projektu Platforma Startowa – Unicorn Hub.

Część merytoryczną warsztatów rozpoczęła Pani Anna Prończuk-Omiotek – ekspert ds. wystąpień publicznych, która przeprowadziła uczestników przez tajniki sztuki pitchowania przed panelem ekspertów i przyszłymi inwestorami. Pani Anna na początku wykładu zrelaksowała uczestników „przenosząc ich myślami” nad morze. Po etapie relaksu nadszedł czas na rozbudzenie ciał poprzez ćwiczenia poprawiające dykcję m.in. ćwiczenie języka, masaż głowy, mówienie samogłosek. Następnie nasza ekspertka przedstawiła jak powinna wyglądać prezentacja pomysłu biznesowego i jakich błędów nie należy popełniać. Po części teoretycznej nadszedł czas na część praktyczną. Kilkoro chętnych pomysłodawców na podstawie przedstawionego materiału wygłosiło 30 sekundowe prezentacje swoich biznesów.

Następnie manager inkubacji Mateusz Cybula rozpoczął warsztat z Biznes Model Canvas. Każdy startup z pomocą managerów inkubacji miał za zadanie opracować swój BMC przechodząc przez kolejne jego etapy tj.: segmenty klientów, propozycja wartości, kanały dotarcia, relacje z klientami, struktura przychodów, kluczowe zasoby, kluczowe działania, partnerzy, struktura kosztów. Warsztat ten pozwolił startupom zweryfikować czy ich biznes ma szansę na osiągnięcie sukcesu na rynku. Pierwszy dzień zakończył się networkingiem, podczas którego startupy wymieniły się kontaktami oraz doświadczeniami.

Następny dzień był bardzo stresujący dla naszych uczestników, gdyż poświęcony był na prezentacje 29 pomysłów biznesowych przed panelem ekspertów. Każdy startup miał tylko 5 minut na pitch (wystąpienie) oraz 3 minuty na odpowiedź na pytania ekspertów. Pitche rozpoczęły się o godzinie 9:00 a zakończyły o 15:00.

Po wszystkich wystąpieniach odbyła się narada ekspertów, którzy wybrali 20 najlepszych biznesów przechodzących do procesu inkubacji. W tej rundzie Platforma Startowa Unicorn Hub będzie wspierać:
6 startupów z branży medycznej, m.in.: BioMinds – System przeznaczony do wspomagania komunikacji i rehabilitacji osób po udarach i urazach mózgu z wykorzystaniem okularów VR/XR oraz smartfonów.
11 startupów z branży IT/ICT, m.in. QUIZLY.PRO – platforma technologiczna pozwalająca na kompleksową realizację teleturniejów i quizów w trzech kanałach: www, aplikacje mobilne, SmartTV w czasie rzeczywistym bez ograniczeń między użytkownikami w jednym turnieju.
3 startupy z branży smart city/transport, m.in. TransAssist to system, który pozwala przyspieszyć transport międzynarodowy. Sprawdzi się nie tylko w firmach logistycznych, ale również w firmach importujących lub eksportujących towary, aby mogły one lepiej zarządzać terminami załadunków i rozładunków towarów.

Warto zaznaczyć, że projekty będą realizowane w Lublinie. Wszystkie zespoły zostaną objęte 4-miesięcznym intensywnym programem inkubacji w ramach, którego mogą liczyć na wsparcie w zakresie tworzenia modelu biznesowego, wprowadzenia produktu na rynek, strategii marketingowej, ochrony patentowej czy wystąpień publicznych przed inwestorami. Po zakończeniu inkubacji zespoły będą mogły starać się o dofinansowanie w wysokości do 1 mln złotych w PARP.

Pełną relację z wydarzenia można znaleźć również TUTAJ

Strona internetowa platformy: www.unicornhub.pl

DSC_1091m

DSC_1102m

DSC_1134m

Projekt „Platforma Startowa – Unicorn Hub”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW).

Projekt edukacyjny “ABC Ekonomii” w lubelskich szkołach podstawowych!

czwartek, Wrzesień 5th, 2019

W poniedziałek 02.09.2019 r. wraz z Prezydentem Miasta Lublin – Krzysztofem Żukiem oraz Radnym Rady Miasta Lublin – Michałem Krawczykiem dyskutowaliśmy o naszym nowym planowanym projekcie edukacyjnym skierowanym do uczniów klas 1-3 lubelskich szkół podstawowych. Celem projektu jest wzrost poziomu wiedzy i świadomości ekonomicznej dzieci. Warto wprowadzić edukację ekonomiczną już w początkowych latach edukacji szkolnej, aby zaznajomić uczniów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi przedsiębiorczości oraz ukształtować postawę związaną z efektywnym zarządzaniem finansami.

received_686042985197479

Lubelskie szkoły podstawowe otrzymają zestaw książek „ABC ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów” i pakiet materiałów edukacyjnych w skład którego wchodzą scenariusze, karty pracy oraz infografiki. Program „ABC Ekonomii” to odpowiedź na potrzeby społeczne wynikające ograniczonej edukacji ekonomicznej w Polsce.

received_2497105867192688

„Lubelscy przedsiębiorcy chcą dać dzieciom możliwość poznania podstaw ekonomii. Podręcznik „ABC Ekonomii” został wydany także po angielsku i niemiecku, posiada akredytację UNICEF. Rekomendujemy, aby poświęcić około 12 godzin lekcyjnych właśnie na naukę ekonomii. Po pierwszym roku lubelskiego pilotażu, w maju, zorganizujemy konkurs, mający na celu zachęcić uczniów i nauczycieli do nauki ekonomii” – mówił Dariusz Jodłowski, Prezes Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”.

received_543056769568326

Więcej informacji o projekcie już wkrótce!

Niskoprocentowe pożyczki na rozwój biznesu i rozpoczęcie działalności gospodarczej!

czwartek, Lipiec 18th, 2019

Drodzy Przedsiębiorcy,

Nasza organizacja pośredniczy w udzielaniu niskoprocentowych pożyczek na rozwój biznesu. Możemy wesprzeć Państwa przedsiębiorstwa udzielając pożyczek małych (do 250 tyś. zł) bądź pożyczek dużych (250 tyś.1 grosz – 1 mln). Wsparcie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od oceny ryzyka i poziomu zabezpieczeń. Oprocentowanie jest stałe przez cały okres spłaty. Udzielenie pożyczki nie jest związane z prowizją i opłatami dodatkowymi.

Parametry produktu Pożyczka mała Pożyczka duża
wartość pożyczki do 250 000,00 zł od 250 000,01 zł do 1 000 000,00 zł
okres spłaty do 5 lat do 8 lat
okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy do 6 miesięcy
grupa docelowa

oprocentowanie (stałe w skali roku)

Mikro i małe przedsiębiorstwa

- na zasadach rynkowych – od 2,47%

- na zasadach pomocy de minimis – 1,87%

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

- na zasadach rynkowych – od 2,47%

- na zasadach pomocy de minimis – 1,87%

dodatkowe opłaty i prowizje brak brak

Ponadto pośredniczymy w udzielaniu pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 80 tyś. zł przy oprocentowaniu 0,37%.

O tego typu pożyczkę mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne) lub bierne zawodowo,
  • osoby, które złożą oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych na pokrycie tych samych wydatków,
  • osoby, które nie są i nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
  • osoby, które będą prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej
Mikropożyczka
Kwota pożyczki: do 80 000 zł
Oprocentowanie: 0,37%, tj. 0,2% stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską
Okres spłaty: do 7 lat
Okres karencji: do 6 miesięcy

Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny wystawiany przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. (W przypadku ustawowej wspólności majątkowej Przedsiębiorcy – również poręczenie wekslowe współmałżonka).

Dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki uzależnione jest od kwoty pożyczki, okresu spłaty, ryzyka związanego z wnioskowaną transakcją, itp. (np. poręczenie osób fizycznych i prawnych, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy i przewłaszczenie na zabezpieczenie na środkach trwałych, itp.).

W przypadku zainteresowania pożyczkami prosimy o kontakt z:
Biurem PL „Lewiatan” tel: 81 532 43 33 e-mail: biuro@prywatni.lublin.pl

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.


Członkowie

Jeśli chcesz być informowany o bieżącej działalności PL "Lewiatan", zapisz się na nasz bezpłatny newsletter: