Zapraszamy na spotkanie online z europosłem Janem Olbrychtem – Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i Polityka Spójności w nowym wieloletnim budżecie UE oraz konsultacje Krajowego Programu Odbudowy – 26.03.2021, godz. 13:30

Szanowni Państwo,

W imieniu Konfederacji Lewiatan zapraszamy na spotkanie on-line z europosłem Janem Olbrychtem, doktorem socjologii, członkiem komisji ds. budżetu, członkiem – zastępcą w komisji ds. rozwoju regionalnego i komisji ds. kontroli budżetowej. Jan Olbrycht jest wicekoordynatorem w komisji ds. budżetu z ramienia Europejskiej Partii Ludowej, stałym sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego (PE) do spraw wieloletnich ram finansowych oraz członkiem zespołu negocjującego wieloletni budżet UE oraz Funduszu Odbudowy ze strony PE.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i Polityka Spójności
w nowym wieloletnim budżecie UE
oraz konsultacje Krajowego Programu Odbudowy

26 marca 2021 r. (piątek), godz. 13:30-15:00

W 2019r. ukształtował się nowy Parlament Europejski oraz nowa Komisja Europejska z nowymi priorytetami – Zielonym Ładem dla Europy oraz cyfryzacją. W związku z pandemią, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, zapowiedziała rewizję projektu Wieloletnich Ram Finansowych (WRF), który KE przedstawiła w maju 2020 r. jako nowy Plan Marshalla dla Europy po pandemii.

Agenda spotkania:
· Powitanie: Kinga Grafa, dyrektorka Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli oraz Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektora dep. Energii i Zmian Klimatu
· Prowadzenie spotkania:
Roman Rogalski, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan
Ewa Mikos-Romanowicz, przewodnicząca grupy roboczej ds. strategii przemysłowej KL, Siemens Polska
· Wystąpienie: Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego
· Sesja Q&A

Zapraszamy do rejestracji: KLIKNIJ TUTAJ ABY SIĘ ZAREJESTROWAĆ

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu: e-mail: lluka@konfederacjalewiatan.pl

Więcej informacji:
Aby sięgnąć po pieniądze z Funduszu Odbudowy, państwa członkowskie będą musiały przedstawić plany reform, czyli tzw. Krajowe Plany Odbudowy (KPO)
znajdujące swoje odzwierciedlenie w rekomendacjach dla poszczególnych państw członkowskich formułowanych w procesie tzw. Semestru Europejskiego. Każdy KPO będzie musiał być przynajmniej w 37% przeznaczony na projekty dotyczące klimatu i w 20% na cyfryzację. Polsce przypada z tego tytułu 27 mld euro w grantach i 32 mld euro w ewentualnych pożyczkach, które powinny zostać rozdystrybuowane w latach 2021-2023.

Państwa członkowskie mają czas do 30 kwietnia, aby przedstawić już oficjalne KPO Komisji Europejskiej, która będzie miała 2 miesiące, aby je recenzować. Następnie KPO muszą zostać zatwierdzone przez Radę UE, czego można spodziewać się najwcześniej w czerwcu br. Państwa członkowskie sporządzając KPO powinny przeprowadzić liczne konsultacje ze środowiskami biznesowymi oraz samorządami. W Polsce takie konsultacje ruszyły 26 lutego i mają trwać do 2 kwietnia.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) wart jest w sumie 17,5 mld euro, z czego 7,5 mld euro pochodzi z WRF a 10 mld euro z Funduszu Odbudowy. Według szacunków, dla Polski miałoby przypaść 1,5 mld euro z WRF oraz 2 mld euro z Funduszu Odbudowy, czyli w sumie 3,5 mld euro.

Pieniądze z FST mają otrzymać województwa: śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie, a polski rząd chciałby jeszcze, aby te środki otrzymały także lubelskie, łódzkie i małopolskie. Warunkiem ubiegania się o środki z FST jest przygotowanie planów sprawiedliwej transformacji. Te plany, które są obecnie w Polsce przygotowywane, mają zawierać opisy wyzwań charakterystycznych dla poszczególnych obszarów, ich potrzeb rozwojowych oraz celów, które należy osiągnąć do 2030 r. oraz rodzaje planowanych działań i mechanizmy zarządzania. Przy tworzeniu planów sprawiedliwej transformacji brana jest pod uwagę specyfika poszczególnych regionów oraz ich potencjał. Na tej podstawie ma być opracowany krajowy plan sprawiedliwej transformacji, który musi być zatwierdzony przez Komisję Europejską.


Członkowie

Jeśli chcesz być informowany o bieżącej działalności PL "Lewiatan", zapisz się na nasz bezpłatny newsletter: