Trwa nabór do VIII rundy inkubacji projektu Platforma Startowa Unicorn Hub

logotypy

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż jesteśmy Partnerem projektu Platforma Startowa Unicorn Hub. Do 28.02.2022r. trwa nabór do VIII rundy inkubacji projektu.


Platforma Startowa Unicorn Hub to unikalny ekosystem obejmujący współpracę Instytucji Otoczenia Biznesu, uczelni wyższej, funduszy VC, MŚP i dużych firm oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada wsparcie pomysłodawców zainteresowanych uruchomieniem biznesu ze szczególnym uwzględnieniem branż takich jak: IT / ICT, Medycyna i Zdrowie Publiczne, Smart City / Transport. Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju innowacyjnych startupów z Polski Wschodniej, za pomocą kompleksowego programu inkubacji przygotowującego firmy typu startup do wejścia na rynek.

Projekt ten jest szansą dla pomysłodawców na rozwinięcie biznesu oraz grant z PARP w wysokości do 1 mln złotych na wprowadzenie innowacyjnego produktu lub usługi na rynek.

Posiadasz innowacyjny pomysł, który chcesz rozwinąć pod okiem dedykowanego Managera Inkubacji i ekspertów? Do udziału w projekcie może aplikować osoba fizyczna lub zespół składający się z osób fizycznych posiadający pomysł biznesowy mający charakter innowacji produktowej na poziomie co najmniej krajowym.

Startupy, które przystąpią do projektu uczestniczą w programie inkubacji obejmującym m.in. szeroki pakiet usług specjalistycznych, wparcie dedykowanego managera inkubacji, wsparcie ze strony ekspertów, uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach mających na celu opracowanie indywidualnej ścieżki rozwojowej.

Więcej informacji: www.unicornhub.pl

——

Projekt „Platforma Startowa – Unicorn Hub” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020


Członkowie

Jeśli chcesz być informowany o bieżącej działalności PL "Lewiatan", zapisz się na nasz bezpłatny newsletter: