Zapraszamy do udziału w projekcie i szkoleniach dotyczących zamówień publicznych!

Jesteśmy Partnerem projektu Przepis na rozwój – zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich. Liderem projektu jest firma HRP Group Sp. z o.o.

Grafika Zamówienia Publiczne

 

Czy chcieliby Państwo uaktualnić, skonfrontować swoją wiedzę w temacie zamówień publicznych? Jeśli tak to zapraszamy do uczestnictwa w projekcie z dofinasowaniem 88% do wybranego rodzaju szkolenia.

Szkolenie prowadzą eksperci z: Wielkopolska Grupa Prawnicza: https://wgpr.pl/

Ich zadania to:

  • pomoc w sporządzeniu ofert wraz wymaganymi dokumentami (w tym JEDZ);
  • weryfikacja ofert konkurencyjnych oraz proponowanie możliwych działań (w tym zastosowania środków ochrony prawnej) w przypadku wykonawców naruszających przepisy prawa zamówień publicznych lub dopuszczających się w postępowaniu o udzielenie zamówienia czynów nieuczciwej konkurencji;
  • analiza warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert oraz stosowanie odpowiednich środków w przypadku naruszenia w tym zakresie ze strony zamawiających;
  • reprezentowanie Klienta przed zamawiającym, jak również przed Krajową Izbą Odwoławczą;
  • opiniowanie decyzji podejmowanych przez zamawiających w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
  • pomoc w przygotowaniu wyjaśnień rażąco niskiej ceny;
  • doradztwo w zakresie zagranicznych zamówień publicznych.

Podstawowe informacje o projekcie można znaleźć TUTAJ

Więcej informacji można znaleźć również na stronie internetowej Lidera projektu: https://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-rozwoj-zamowienia-publiczne-dostepne-dla-wszystkich/

Wybierają Państwo ścieżkę szkoleniową (w trakcie, czy po doradzeniu szkoleniowców można ją zmienić). Tematy szkolenia są dopasowane do Państwa działalności.

Kryteria: w projekcie bierze udział 1 osoba z firmy, umowa podpisywana jest w biurze Pracodawców Lubelszczyzny “Lewiatan” przy ul. 1-go Maja 16, 20-410 Lublin. Najbliższe terminy szkoleń już w kwietniu (np. 1.04. szkolenie z e-zamówień).

Zapraszamy do kontaktu! Justyna Jodłowska tel: 505985779 lub e-mail: projekt@prywatni.lublin.pl


Członkowie

Jeśli chcesz być informowany o bieżącej działalności PL "Lewiatan", zapisz się na nasz bezpłatny newsletter: