Unieważnione: ZAPYTANIE OFERTOWE na zorganizowanie trzydniowej wizyty studyjnej (trzy dni licząc łącznie z dniem przyjazdu i wyjazdu) do Norwegii w celu zapoznania uczestników z funkcjonowaniem rozwiązań stosowanych w Norwegii dotyczących środków ALMP i zatrudniania kobiet w ramach projektu pt.: „Mama na rynku pracy”

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie trzydniowej wizyty studyjnej (trzy dni licząc łącznie z dniem przyjazdu i wyjazdu) do Norwegii w celu zapoznania uczestników z funkcjonowaniem rozwiązań stosowanych w Norwegii dotyczących środków ALMP i zatrudniania kobiet w ramach projektu pt.: „Mama na rynku pracy”, o numerze 2019/101915, finansowanym przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach Programu “Dialog Społeczny – Godna Praca”. Zapytanie ofertowe jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Szczegóły zapytania można znaleźć poniżej:
Rozeznanie rynku na zorganizowanie trzydniowej wizyty studyjnej (trzy dni licząc łącznie z dniem przyjazdu i wyjazdu) do Norwegii w celu zapoznania uczestników z funkcjonowaniem rozwiązań stosowanych w Norwegii dotyczących środków ALMP i zatrudniania kobiet w ramach projektu pt.: „Mama na rynku pracy”.pdf
Rozeznanie rynku na zorganizowanie trzydniowej wizyty studyjnej (trzy dni licząc łącznie z dniem przyjazdu i wyjazdu) do Norwegii w celu zapoznania uczestników z funkcjonowaniem rozwiązań stosowanych w Norwegii dotyczących środków ALMP i zatrudniania kobiet w ramach projektu pt.: „Mama na rynku pracy”.doc

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do końca dnia 12.09.2022r.


Członkowie

Jeśli chcesz być informowany o bieżącej działalności PL "Lewiatan", zapisz się na nasz bezpłatny newsletter: