Czekamy na zgłoszenia do konkursu Aktywna Kobieta Sukcesu!

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do konkursu „AKTYWNA KOBIETA SUKCESU”! Organizatorem Konkursu są Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”.

Konkurs „Aktywna Kobieta Sukcesu”
 

Konkurs skierowany jest do kobiet z terenu województwa lubelskiego, właścicielek firm, kobiet pracujących na stanowiskach kierowniczych oraz angażujących się w działalność społeczno-kulturalną. Celem Konkursu jest pokazanie, jak kobiety z terenu województwa lubelskiego budują świetnie prosperujące firmy, świadomie tworzą swoją markę osobistą, wspierają działania na rzecz społeczności oraz motywują i inspirują do rozwoju. Celem Konkursu jest promowanie i wspieranie aktywności kobiet oraz upowszechnianie dobrych praktyk.

Nagroda jest uhonorowaniem i podsumowaniem osiągnięć kobiet, które swoją ciężką pracą i charyzmą osiągają sukces w biznesie i nie tylko.

Wręczone zostaną nagrody w 3 kategoriach:
1. Kategoria „BIZNES” – nagroda dla kobiety – właścicielki, prezes firmy
2. Kategoria „ZARZĄDZANIE” – nagroda dla kobiety pracującej na stanowisku kierowniczym, dyrektorskim, managerskim
3. Kategoria „DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNA” – nagroda dla kobiety angażującej się w działalność społeczno-kulturalną.

W poszczególnych Kategoriach Konkursu mogą uczestniczyć:

1. Kategoria „BIZNES” – kobiety będące właścicielkami, prezes mikro, małych, średnich i dużych firm, które spełniają warunki podstawowe:
a) posiadają siedzibę lub wykonują działalność na terenie województwa lubelskiego,
b) przestrzegają przepisów prawa w tym zasad etyki i uczciwej konkurencji,
c) osiągają wyróżniające wyniki gospodarcze.

2. Kategoria „ZARZĄDZANIE” – kobiety pracujące na stanowiskach kierowniczych, dyrektorskich, managerskich w instytucjach publicznych lub prywatnych (mikro, małe, średnie i duże firmy), które spełniają warunki podstawowe:
a) posiadają siedzibę lub wykonują działalność na terenie województwa lubelskiego,
b) przestrzegają przepisów prawa w tym zasad etyki i uczciwej konkurencji,
c) efektywnie zarządzają instytucją / przedsiębiorstwem, zespołem pracowników i dbają o miejsce pracy.

3. Kategoria „DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNA” – kobiety angażujące się w działalność społeczno-kulturalną, które spełniają warunki podstawowe:
a) wykonują działalność na terenie województwa lubelskiego,
b) przestrzegają przepisów prawa w tym zasad etyki i uczciwej konkurencji,
c) posiadają szczególne zasługi na polu życia społecznego / kultury / działań charytatywnych.

Zdobycie tytułu to wyraz uznania i potwierdzenie wybitnych osiągnięć. Laureatki mają szansę stać się inspiracją dla innych kobiet.

Zgłoszenia kandydatur do Konkursu mają charakter otwarty. Mogą być dokonywane przez firmy, organizacje, instytucje oraz indywidualnie przez kandydatki. Dana kandydatka może być zgłoszona do nagrody tylko w jednej z trzech Kategorii Konkursu.

Finał Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali, będącej zwieńczeniem konferencji “Gospodarka i rynek pracy przyszłości”. Wydarzenie odbędzie się w dniu 13.12.2022 r. w Hotel Focus Centrum Konferencyjne, al. Warszawska 109, 20-832 Lublin.

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w jednej wybranej Kategorii poprzez wypełnienie formularza i przesłanie skanu na adres e-mail: biuro@prywatni.lublin.pl lub tradycyjną pocztą na adres: ul. 1-go Maja 16, 20-410 Lublin.

Na zgłoszenia czekamy do 09.12.2022 r. do godz. 14:00.

Regulamin i formularze zgłoszeniowe zamieszczamy poniżej:

Regulamin konkursu „Aktywna Kobieta Sukcesu”

Zał nr. 1 Formularz zgłoszeniowy „Aktywna Kobieta Sukcesu” kategoria BIZNES – wersja .doc
Zał nr. 1 Formularz zgłoszeniowy „Aktywna Kobieta Sukcesu” kategoria BIZNES – wersja .pdf

Zał nr. 2 Formularz zgłoszeniowy „Aktywna Kobieta Sukcesu” kategoria ZARZĄDZANIE – wersja .doc
Zał nr. 2 Formularz zgłoszeniowy „Aktywna Kobieta Sukcesu” kategoria ZARZĄDZANIE – wersja .pdf

Zał nr. 3 Formularz zgłoszeniowy „Aktywna Kobieta Sukcesu” kategoria DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNA – wersja .doc
Zał nr. 3 Formularz zgłoszeniowy „Aktywna Kobieta Sukcesu” kategoria DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNA – wersja .pdf


Członkowie

Jeśli chcesz być informowany o bieżącej działalności PL "Lewiatan", zapisz się na nasz bezpłatny newsletter: