PROJEKT „GODNA PRACA KLUCZEM DO SUKCESU FIRMY”

Z dniem 01.01.2013 Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” rozpoczęła jako lider, realizację dwuletniego projektu międzynarodowego z Funduszy norweskich.

Głównym celem projektu „Godna praca kluczem do sukcesu firmy” jest promocja idei godnej pracy i dialogu społecznego poprzez podniesienie świadomości i podkreślenie znaczenia tych zagadnień. Projekt poświęcony jest następującym obszarom: godna praca (w tym utrzymanie równowagi między pracą zawodową a życiem osobistym), dialog trójstronny, społeczna odpowiedzialność biznesu oraz przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” – lider projektu, realizuje zadania w partnerstwie z norweską organizacją prywatnych pracodawców – Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) – oficjalnym partnerem projektu. Projekt jest realizowany w okresie 01.01.2013 – 31.12.2014, w jego ramach zostaną zorganizowane konferencje, szkolenia, wizyta studyjna w Norwegii, konsultacje on-line z ekspertami, badania oraz kampania promocyjna. Projekt skierowany jest przede wszystkim do pracodawców, a pośrednio także do przedstawicieli związków zawodowych i pracowników oraz przedstawicieli sektora publicznego, czyli do wszystkich uczestników dialogu społecznego.


Projekt finansowany jest z Funduszy Norweskich, Fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu społecznego. Celem programu jest promowanie dialogu społecznego i godnej pracy oraz poprawa współpracy trójstronnej pomiędzy organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i władzą publiczną we wspieraniu sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.


Członkowie

Jeśli chcesz być informowany o bieżącej działalności PL "Lewiatan", zapisz się na nasz bezpłatny newsletter: