Rozpoczynamy realizację projektu “Przepis na Menedżera”!

Wiesz, czego brakuje Twojej firmie, by osiągnęła pełny rozwój? Tworzysz analizę strategiczną przedsiębiorstwa lub analizujesz kompetencje kadry zarządzającej? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość.

Rozpoczynamy realizację projektu Akademia Menadżera MŚP. Jako Partner w Makroregionie 2, obejmującym województwa mazowieckie i lubelskie, promujemy ten projekt pod nazwą „Przepis na Menedżera”.

60361845_1096359193884424_1758644728091377664_n

Jego głównym celem jest rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych MŚP, poprzez podniesienie kompetencji menedżerów objętych wsparciem, poprzez refundację usług rozwojowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym administrowania zasobami ludzkim.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, spełniających następujące warunki:
◾należą do sektora MŚP;
◾posiadają siedzibę główną na terenie Makroregionu 2;
◾planują objęcie wsparciem właścicieli przedsiębiorstw, osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
◾posiadają „Diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa” lub deklarują gotowość do jej przygotowania;
◾spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej;
◾nie zostali objęci wsparciem w ramach „Akademii Menadżera MŚP”.

W ramach Projektu wsparciem może zostać objęta wyłącznie kadra menadżerska, czyli:
◾właściciele MŚP;
◾pracownicy MŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych;
◾pracownicy MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych. Wsparcie w ramach Projektu może obejmować refundację kosztów:
◾opracowania diagnozy potrzeb rozwojowych;
◾usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi:
◾Dla mikroprzedsiębiorstwa – do 12 500 zł (w tym kwota na przygotowanie diagnozy do 2 500 zł).
◾Dla małego przedsiębiorstwa – do 25 000 zł (w tym kwota na przygotowanie diagnozy do 5 000 zł).
◾Dla średniego przedsiębiorstwa – do 88 400 zł (w tym kwota na przygotowanie diagnozy do 19 400 zł).

Maksymalna kwota wsparcia przypadająca na jednego Uczestnika/Uczestniczkę projektu wynosi 10 000 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej PARP „Akademia Menadżera MSP” https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz . Dane z formularza są przekazywane do Operatora – drogą mailową otrzymasz od nas informacje o dalszych krokach w celu zgłoszenia się do Projektu.

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na FB https://www.facebook.com/Projekt-Przepis-na-menedżera-Makroregion-2-1094036840783326/ oraz informacji pojawiających się na stronie internetowej projektu.

Więcej informacji i materiały do pobrania dostępne na stronie internetowej Lidera Projektu:
http://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-menedzera/

Kontakt do naszego doradcy lokalnego w projekcie “Przepis na Menedżera”:
projekt.pnm@prywatni.lublin.pl
Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan
ul. 1-go Maja 16 (biuro: ul. 1-go Maja 12/4)
20-410 Lublin
tel. (+48) 81 53 24 333 , 506 678 994


Członkowie

Jeśli chcesz być informowany o bieżącej działalności PL "Lewiatan", zapisz się na nasz bezpłatny newsletter: