Przypominamy! Bezpłatne szkolenie: “Rola skutecznej komunikacji w zapobieganiu konfliktom” 18.11.2019

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie na bezpłatne szkolenie o tym, w jaki sposób, dzięki skutecznej komunikacji interpersonalnej, zmniejszać ryzyko konfliktów lub zapobiegać ich eskalacji.

W rzeczywistości firmowej dla dużej części pracowników i liderów dzień pracy to ciągła komunikacja interpersonalna – rozmowy z innymi pracownikami, telefony do innych działów, rozmowy z klientami, z przełożonymi, zebrania projektowe, zebrania informacyjne, narady strategiczne.

Każda z tych sytuacji może stać się potencjalnym źródłem konfliktu, ponieważ ich duży odsetek inicjowany jest lub utrzymywany przez niekonstruktywną komunikację. Jednocześnie dzięki doskonaleniu swoich kompetencji komunikacyjnych jesteśmy w stanie budować w relacjach ze współpracownikami nie tylko porozumienie, ale także zaangażowanie, inicjatywę i kreatywność.

W trakcie tego szkolenia poznają Państwo najważniejsze komunikacyjne “punkty zapalne”, których warto unikać. Dowiedzą się Państwo w jaki sposób budować komunikaty, które nie dolewają oliwy do ognia i jak konstruktywnie reagować w trudnych sytuacjach komunikacyjnych. Będziecie mieli też Państwo okazję do refleksji nad tym, jakie czynniki na poziomie całej firmy mogą budować komunikacyjną kulturę organizacyjną sprzyjającą profilaktyce konfliktów.

Termin i lokalizacja: Lublin, 18 listopada 2019
Hotel Dom na Podwalu
ul. Podwale 15

Zapraszamy do rejestracji! Formularz rejestracyjny, program szkolenia oraz więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W razie chęci uczestnictwa należy dopisać w formularzu zgłoszeniowym w miejscu Uwagi – “Lewiatan Lublin”

https://rownoscwbiznesie.info/

UWAGA! Szkolenie jest skierowane do średnich pracodawców (50 -249 pracowników) – udział bezpłatny. Koszty udziału w szkoleniu pokrywane są ze środków UE. Uczestnicy szkolenia będą poproszeni o podanie podstawowych danych osobowych oraz danych o firmie, które nie będę nigdzie upubliczniane i wykorzystywane będą wyłącznie w celu ewaluacji projektów dofinansowanych z EFS.


Członkowie

Jeśli chcesz być informowany o bieżącej działalności PL "Lewiatan", zapisz się na nasz bezpłatny newsletter: