Niskoprocentowe pożyczki na rozwój biznesu i rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż nasza organizacja pośredniczy w udzielaniu niskoprocentowych pożyczek. W czwartek 09.07.2020 chcielibyśmy zorganizować spotkanie z ekspertem, który wyjaśni Państwu zasady udzielania pożyczek i odpowie na wszystkie szczegółowe pytania. Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane uczestnictwem w takim spotkaniu. Prosimy o informacje: telefonicznie: 81 53 24 333 lub mailowo: biuro@prywatni.lublin.pl

Nasza organizacja pośredniczy w udzielaniu niskoprocentowych pożyczek na rozwój biznesu. Możemy wesprzeć Państwa przedsiębiorstwa udzielając pożyczek małych (do 250 tyś. zł) bądź pożyczek dużych (250 tyś.1 grosz – 1 mln). Wsparcie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od oceny ryzyka i poziomu zabezpieczeń. Oprocentowanie jest stałe przez cały okres spłaty. Udzielenie pożyczki nie jest związane z prowizją i opłatami dodatkowymi.

Parametry produktu Pożyczka mała Pożyczka duża
wartość pożyczki do 250 000,00 zł od 250 000,01 zł do 1 000 000,00 zł
okres spłaty do 5 lat do 8 lat
okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy do 6 miesięcy
grupa docelowaoprocentowanie (stałe w skali roku) Mikro i małe przedsiębiorstwa
- na zasadach rynkowych – od 2,35%
- na zasadach pomocy de minimis – 1,35%
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
- na zasadach rynkowych – od 2,35%
- na zasadach pomocy de minimis – 1,35%
dodatkowe opłaty i prowizje brak brak

 

Ponadto pośredniczymy w udzielaniu pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 80 tyś. zł przy oprocentowaniu 0,27%.

O tego typu pożyczkę mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne) lub bierne zawodowo,
  • osoby, które złożą oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych na pokrycie tych samych wydatków,
  • osoby, które nie są i nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
  • osoby, które będą prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej
Mikropożyczka
Kwota pożyczki: do 80 000 zł
Oprocentowanie: 0,27%,
Okres spłaty: do 7 lat
Okres karencji: do 6 miesięcy

Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny wystawiany przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. (W przypadku ustawowej wspólności majątkowej Przedsiębiorcy – również poręczenie wekslowe współmałżonka).

Dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki uzależnione jest od kwoty pożyczki, okresu spłaty, ryzyka związanego z wnioskowaną transakcją, itp. (np. poręczenie osób fizycznych i prawnych, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy i przewłaszczenie na zabezpieczenie na środkach trwałych, itp.).

W przypadku zainteresowania pożyczkami prosimy o kontakt z Biurem PL „Lewiatan” tel: 81 532 43 33 e-mail: biuro@prywatni.lublin.pl

Więcej informacji znajdą Państwo również TUTAJ


Członkowie

Jeśli chcesz być informowany o bieżącej działalności PL "Lewiatan", zapisz się na nasz bezpłatny newsletter: