Tarcza Antykryzysowa 6.0

Informujemy, że 15 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowana została USTAWA z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca tzw. Tarczę Antykryzysową 6.0.

Zadania w ramach tarczy realizowały będą Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy oraz ZUS.

Pomoc ma być udzielana w przypadku dominującego PKD. Listę branż objętych pomocą można znaleźć na stronie internetowej:
https://www.pit.pl/aktualnosci/prezydent-andrzej-duda-podpisal-tarcze-6-0-kto-skorzysta-z-pomocy-1002704

Narzędzia pomocowe, jakie zaproponowano w tarczy antykryzysowej 6.0 to:

  • zwolnienia z ZUS,
  • świadczenia postojowe
  • tzw. mała dotacja w wysokości 5 tys. zł
  • dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł. Obejmują one zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia, ale zlecenia, od którego płacone są składki na ubezpieczenia społeczne.
  • rekompensata dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej.

Prosimy o regularne sprawdzanie informacji na stronach internetowych urzędów. Nabór wniosków o dotacje zostanie ogłoszony przez poszczególne instytucje  po wejściu w życie ww. przepisów.


Członkowie

Jeśli chcesz być informowany o bieżącej działalności PL "Lewiatan", zapisz się na nasz bezpłatny newsletter: