13 czerwca 2016

Bezpłatne szkolenie ZUS dla Członków PL “Lewiatan”

Wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Oddział w Lublinie zapraszamy Członków naszej organizacji do udziału w bezpłatnym szkoleniu. Tym razem szkolenie zostanie poświęcone dwóm zagadnieniom: Korekty dokumentów ubezpieczeniowych dotyczące świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego wypłacanych na przełomie roku, przez płatników uprawnionych i nieuprawnionych do ich wypłaty; Rozliczanie przekroczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe czytaj całość…

6 czerwca 2016

Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980”

Już po raz dwudziesty czwarty odbył się Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980”, organizowany przez Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” oraz Fundację Ruchu Solidarności Rodzin. Szczególnie miejsce wśród organizowanych w ramach wydarzenia imprez zajmuje Charytatywny BIEG VIP. Dochód z biegu w całości ma zostać przekazany na stypendia dla zdolnych dzieci z rodzin wielodzietnych. Podczas biegu uczestnicy mieli czytaj całość…

3 czerwca 2016

Gdzie i jak pozyskać środki na prowadzenie firmy? Bezpłatne szkolenie

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych, w szczególności w zakresie Działania 3.7 RPO WL Wzrost konkurencyjności MŚP. Konkurs odnoszący się do tego działania został już ogłoszony. Nabór projektów rozpocznie się 30 czerwca br. Ze względu na duże zainteresowanie przedsiębiorców tym konkursem, już dzisiaj warto poznać możliwości i zasady aplikowania o czytaj całość…


Członkowie

Jeśli chcesz być informowany o bieżącej działalności PL "Lewiatan", zapisz się na nasz bezpłatny newsletter: