8 lipca 2013

Jak osiągnąć harmonię między życiem a pracą? – Propozycja coachingu on-line

Kategoria: Bez Kategorii

Zasady godzenia życia prywatnego z zawodowym (tzw. work-life balance) to temat szczególnie ważny w dzisiejszych czasach kiedy wszyscy jesteśmy przytłoczeni dużą ilością obowiązków i pilnych zadań do wykonania. W szczególności dotyczy to właścicieli firm i menedżerów.

Od lipca w naszym projekcie “Godna praca kluczem do sukcesu firmy” rozpoczęliśmy konsultacje on-line dotyczące godzenia życia prywatnego z zawodowym. W ramach tego działania przez stronę www.godnapraca.eu w zakładce “ZAPYTAJ EKSPERTA” można skorzystać z porad w zakresie work-life balance, na które składa się:

- czat z ekspertem
- pytania i odpowiedzi przez e-mail (wlb@godnapraca.eu)

W tym czasie do Państwa dyspozycji pozostaje nasz ekspert, Jacek Banach, coach i praktyk biznesu.

Od tej pory dyżury eksperta będą odbywały się raz w tygodniu we wtorki w godzinach 18.00-21.00. W tym czasie można porozmawiać na dany temat na żywo, na czacie lub spodziewać się odpowiedzi na wysłany wcześniej e-mail.

Jak skorzystać z konsultacji?

–> Wejść na stronę internetową projektu www.godnapraca.eu
–> zakładka ZAPYTAJ EKSPERTA
–> NA DOLE STRONY WPISUJEMY NICK-PSEUDONIM (okienko pojawia się gdy konsultacje są aktywne, czyli we wtorek od 18.00 do 21.00)

Konsultacje mogą przybrać formę COACHINGU ON-LINE – wszystko zależy od Państwa. Jeśli zdecydują się Państwo uczestniczyć się w nich regularnie i pracować nad swoim rozwojem osobistym razem z coachem – można osiągnąć więcej (nie tylko work-life balance ;-) ) !!!

Konsultacje są anonimowe i całkowicie poufne. Kompletną listę tematów konsultacji oraz więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.godnapraca.eu

ZAPRASZAMY i zachęcamy do przekazywania tej informacji znajomym.

1 lipca 2013

Staże w ramach projektu “PI Staż z mentorem -Twoim wyborem”

Kategoria: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w partnerstwie ze Związkiem Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny “Lewiatan” oraz Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie realizuje projekt innowacyjny „PI Staż z mentorem Twoim wyborem

Obecnie PUP prowadzi rekrutację:

  1. odbiorców: tj. osoby z wyższym wykształceniem z terenu województwa lubelskiego, pozostające bez zatrudnienia, które w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej nie podjęły zatrudnienia oraz posiadają wykształcenie wyższe potwierdzone uzyskaniem tytułu magistra/licencjat w jednym z następujących kierunków: humanistyczne i pokrewne - 27 osób, techniczne  i pokrewne5 osób, matematyczno-przyrodnicze  i pokrewne – 28 osób

Projekt zakłada udział 60 uczestników projektu (36 kobiet i 24 mężczyzn), w tym 40   
osób bezrobotnych* i 20 osób nieaktywnych zawodowo**

  1. użytkowników: tj.  50 pracodawców z województwa lubelskiego z sektora mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, prywatnych lub publicznych, u których zorganizowane zostaną staże w ramach IPM. Udział pracodawców w testowaniu będzie przedstawiał się następująco:

Status przedsiębiorstwa:

- mikro przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego  -  (64%)  - 32

- małe przedsiębiorstwa  z terenu województwa lubelskiego  – (30%) – 15

- średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego  – (4%) -  2

- duże przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego  – (2%) – 1 

Typ działalności:

- usługowy – (70%) -  35

- produkcyjny – (30%) – 15

Forma własności

- prywatny – (96%) -  48

- publiczny – (4%) – 2 

Uczestnikom w ramach projektu oferujemy:

Innowacyjne wsparcie w formie IPD, oparte przede wszystkim na spersonalizowanym i indywidualnym podejściu do osób z wykształceniem wyższym. IPD jest zogniskowaniem działań aktywizujących i bazuje na informacjach, które wcześniej pozyskał doradca(wywiad wstępny, wywiad pogłębiony, bilans kompetencji). IPD  będzie zawierało:

  • coaching,
  • trening kompetencji społecznych
  • Indywidualny Plan Mentorski (IPM), podczas którego osoba uzyska doświadczenie zawodowe pod opieką Mentora – staż w okresie od 3 do 6 miesięcy. Podczas trwania IPM wypłacane jest stypendium stażowe.

Zapraszamy do współpracy pracodawców z województwa lubelskiego zainteresowanych zorganizowaniem Indywidualnego Planu Mentorskiego (IPM) w formie staży dla uczestników projektu. Podczas IMP wyznaczony przez pracodawcę pracownik danego przedsiębiorstwa- Mentor będzie prowadził systematyczną ocenę postępów stażysty oraz inspirował go do poszukiwania własnych rozwiązań. W tej formie wsparcia urząd pracy zapewnia:

  • finansowanie w całości ze środków budżetu projektu staży w formie IPM na okres od 3 do 6 miesięcy
  • refundację części wynagrodzenia dla Mentora za każdy miesiąc IPM w formie staży
  • zwrot kosztów dojazdu na IPM u pracodawcy oraz powrót do miejsca zamieszkania.

Realizacja (IPM) w formie staży rozpocznie się na przełomie sierpnia/ września 2013 r. Po okresie stażu konieczne jest zapewnienie warunku zatrudnienia na okres równy okresowi stażu (od 3 do 6 miesięcy) oraz utrzymanie tego zatrudnienia.

Kontakt dla pracodawców:

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, P. Marta Skałecka t: 81 7451816 w. 256

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia w Bychawie, P. Piotr Rożenek t: 81 5660036 w. 12

Kontakt dla odbiorców:

Anna Kowalik – tel. 81 566 02 89 wew. 19

Robert Antoń – tel. 81 517 37 70 wew. 11

Anna Paszkowska-Bednarska – tel. 81 745 18 16 wew. 276 

 Ulotka PI Staż z mentorem                                                                    

 

24 czerwca 2013

Przedsiębiorcy na Lubelszczyźnie, przedsiębiorcy w kraju – szanse i wyzwania

Kategoria: Wydarzenia

W dniu 11 lipca w godz. 10.00-13.00, w ramach projektu Konfederacji Lewiatan – „Poprawa wizerunku przedsiębiorców” Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny “Lewiatan” organizuje konferencję:              

        Przedsiębiorcy na Lubelszczyźnie, przedsiębiorcy w kraju – szanse i wyzwania,  

Zapowiada się ciekawa wymiana poglądów w gronie naszych znamienitych gości, którzy zgodzili się uczestniczyć w debacie o przedsiębiorczości i przedsiębiorcach na Lubelszczyźnie. Wśród nich znaleźli się m. in. Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Grabczuk oraz Redaktor Naczelny Kuriera Lubelskiego, Dariusz Kotlarz.

Program konferencji oraz szczegóły organizacyjne można znaleźć tutaj.

Do udziału w tym wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedsiębiorców oraz przedstawicieli władzy i administracji publicznej.

Poniżej zamieszczamy także raporty pt. “Przedsiębiorcy na Lubelszczyźnie” oraz “Przedsiębiorcy w Polsce”, które powstały m.in. na podstawie spotkań konsultacyjnych z przedsiębiorcami i przedstawicielami administracji. W woj. lubelskim odbyły się  one w lutym 2012 r. w Lublinie, Chełmie, Puławach i Zamościu.

Raport_Lubelskie
Raport_Polska