16 lipca 2015

Przedsiębiorcy mogą dostosować podstawę programową szkolnictwa zawodowego do swoich potrzeb!

Szanowni Państwo, Członkowie PL „Lewiatan” Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło konsultacje podstawy programowej do kształcenia w zawodach. Nowością tych konsultacji jest możliwość wzięcia w nich udziału dla każdej firmy, która chciałaby wpłynąć na przyszły kształt programu nauczania w wybranych zawodach. Udział taki jest możliwy dzięki wykorzystaniu w konsultacjach elektronicznego kwestionariusza. Poprzez jego wypełnienie mają Państwo możliwość czytaj całość…

16 lipca 2015

Spotkanie z Prezydentem Miasta Lublin dot. warunków zabudowy i pozwoleń na budowę, 23.07. godz. 15:00

Pracodawcy Lubelszczyzny “Lewiatan” organizują spotkanie dotyczące procedur związanych z uzgadnianiem decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniach na budowę oraz jednolitych zasad obowiązujących inwestorów lokujących swoje inwestycje w strefie oraz poza strefą ekonomiczną. W spotkaniu swój udział potwierdzili: – Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk – Główny Architekt Miasta, Mirosław Hegemajer – Dyrektor Nieruchomości Komunalnych w Lublinie, czytaj całość…

6 lipca 2015

Zaproszenie do składania wniosków na doposażenie stanowisk pracy i organizację staży dla bezrobotnych

Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza pracodawców  do współpracy przy organizacji staży w projekcie “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasto Lublin“(I) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Współpraca dotyczy organizacji staży dla osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie w tym m. in: osób czytaj całość…


Członkowie

Jeśli chcesz być informowany o bieżącej działalności PL "Lewiatan", zapisz się na nasz bezpłatny newsletter: