• Rozmawiamy z politykami i ekspertami nt. istotnych problemów społeczno-gospodarczych.

 • Organizujemy konkursy - nagradzamy najlepszych.

 • Walczymy o rozwój Lubelszczyzny. Droga S-17 ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ekonomicznego Lubelszczyzny.

 • Organizujemy konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw

 • Integrujemy środowisko przedsiębiorców podczas cyklicznych spotkań.


O nas

Organizacja Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” powstała w grudniu 2001 roku jako regionalna reprezentacja prywatnych pracodawców. Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” dobrowolnie zrzeszają przedsiębiorców MŚP z województwa lubelskiego reprezentujących różne branże. Obecnie lubelski „Lewiatan” zrzesza ponad osiemdziesięciu przedstawicieli różnych branż. Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” reprezentują w województwie Konfederację Lewiatan będącą jedną z czterech reprezentatywnych organizacji pracodawców w kraju.

Od początków swojej działalności Pracodawcy Lubelszczyzny ”Lewiatan” zwracają szczególną uwagę na wspieranie lokalnego biznesu oraz szeroko rozumianego środowiska społeczno – ekonomicznego między innymi dzięki realizacji projektów na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. PL “Lewiatan” to organizator wielu wydarzeń – realizuje w województwie lubelskim konferencje, szkolenia, spotkania z władzą oraz konsultacje społeczne.

Ze względu na zapotrzebowanie członków Pracodawcy Lubelszczyzny “Lewiatan” organizują również wiele spotkań branżowych, skierowanych do konkretnych sektorów gospodarki. Ma to na celu nawiązywanie relacji biznesowych, zacieśnienie środowiska branżowego i wymianę dobrych praktyk. Różnorodność zrzeszonych podmiotów stwarza okazje do podjęcia potencjalnej współpracy w przedmiocie produkcji, promocji lub sprzedaży produktów/usług oferowanych przez członkowskie firmy.

Istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o przynależności do organizacji i braniu udziału w szkoleniach, konferencjach oraz spotkaniach branżowych.

Misja lubelskiego „Lewiatana”:

 • Reprezentowanie i ochrona interesów lokalnych pracodawców
 • Ciągłe polepszanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej
 • Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego regionu
 • Reprezentowanie członków wobec związków zawodowych, organów administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego
 • Realizacja zadań partnera społecznego w województwie – udział naszych reprezentantów w spotkaniach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego

W ramach swych działań Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” opowiadają się za:

 • niższymi i prostszymi podatkami,
 • niższymi kosztami pracy,
 • liberalizacją prawa pracy,
 • ograniczeniem biurokracji,
 • lepszym prawem gospodarczym
 • przyjaznym klimatem dla przedsiębiorczości,
 • a także tańszym i sprawniejszym państwem.

Organizacja Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” oferuje swoim Członkom:

 • Wsparcie dla zrzeszonych firm poprzez prowadzenie doradztwa prawnego
 • Udział w opiniowaniu projektów ustaw
 • Możliwość inicjowania zmian w prawie
 • Dotarcie do decydentów z postulatami firm
 • Specjalistyczne szkolenia
 • Wsparcie kreowania pozytywnego wizerunku branży
 • Ułatwienie dostępu do różnych instytucji lokalnych, krajowych, zagranicznych
 • Możliwość udziału w organizowanych spotkaniach merytorycznych „Władza pod lupą”, na które zapraszani są przedstawiciele samorządu lokalnego
 • Możliwość czynnego udziału w konferencjach i panelach eksperckich
 • Pomoc przy nawiązaniu współpracy pomiędzy sektorem biznesu a nauki
 • Organizujemy imprezy integracyjne – wspólne wyjazdy na narty, majówki, coroczną Galę Nagród Lewiatana i inne spotkania okolicznościowe
 • Platformę Konfederaci Konfederatom – portal B2B wyłącznie dla członków Konfederacji  „Lewiatan”, który umożliwia ludziom biznesu promowanie własnych firm i pozyskiwanie nowych klientów oraz partnerów biznesowych
 • Dostęp do raportów z badań i Indeksu Lewiatana
 • Profesjonalne ekspertyzy, aktualne informacje i wyniki najważniejszych badań
 • Możliwość wniesienia własnego wkładu w tworzenie Czarnej Listy Barier dla rozwoju przedsiębiorczości
 • Wspólną realizację projektów inicjowanych przez firmy
 • Udział w Akademii Lewiatana

Zapraszamy do zapoznania się z nami. Dariusz Jodłowski Prezes Zarządu Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”


Członkowie

Jeśli chcesz być informowany o bieżącej działalności PL "Lewiatan", zapisz się na nasz bezpłatny newsletter: