• Rozmawiamy z politykami i ekspertami nt. istotnych problemów społeczno-gospodarczych.

 • Organizujemy konkursy - nagradzamy najlepszych.

 • Walczymy o rozwój Lubelszczyzny. Droga S-17 ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ekonomicznego Lubelszczyzny.

 • Organizujemy konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw

 • Integrujemy środowisko przedsiębiorców podczas cyklicznych spotkań.


O nas

Organizacja Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” powstała w grudniu 2001 roku jako regionalna reprezentacja prywatnych pracodawców. Obecnie lubelski „Lewiatan” zrzesza ponad osiemdziesięciu przedstawicieli różnych branż. Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” reprezentują w województwie Konfederację Lewiatan będącą jedną z czterech reprezentatywnych organizacji pracodawców w kraju.

Misja lubelskiego „Lewiatana”

 • Reprezentowanie i ochrona interesów lokalnych pracodawców
 • Ciągłe polepszanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej
 • Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego regionu
 • Reprezentowanie członków wobec związków zawodowych, organów administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego
 • Realizacja zadań partnera społecznego w województwie – udział naszych reprezentantów w spotkaniach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego

W ramach swych działań Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” opowiadają się za:

 • niższymi i prostszymi podatkami,
 • niższymi kosztami pracy,
 • liberalizacją prawa pracy,
 • ograniczeniem biurokracji,
 • lepszym prawem gospodarczym
 • przyjaznym klimatem dla przedsiębiorczości,
 • a także tańszym i sprawniejszym państwem.
Organizacja Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” oferuje swoim Członkom:

 • Wsparcie dla zrzeszonych firm poprzez prowadzenie doradztwa prawnego
 • Udział w opiniowaniu projektów ustaw
 • Możliwość inicjowania zmian w prawie
 • Dotarcie do decydentów z postulatami firm
 • Specjalistyczne szkolenia
 • Wsparcie kreowania pozytywnego wizerunku branży
 • Ułatwienie dostępu do różnych instytucji lokalnych, krajowych, zagranicznych
 • Możliwość udziału w organizowanych spotkaniach merytorycznych „Władza pod lupą”, na które zapraszani są przedstawiciele samorządu lokalnego
 • Możliwość czynnego udziału w konferencjach i panelach eksperckich
 • Pomoc przy nawiązaniu współpracy pomiędzy sektorem biznesu a nauki
 • Organizujemy imprezy integracyjne – wspólne wyjazdy na narty, majówki, coroczną Galę Nagród Lewiatana i inne spotkania okolicznościowe
 • Platformę Konfederaci Konfederatom – portal B2B wyłącznie dla członków Konfederacji  „Lewiatan”, który umożliwia ludziom biznesu promowanie własnych firm i pozyskiwanie nowych klientów oraz partnerów biznesowych
 • Dostęp do raportów z badań i Indeksu Lewiatana
 • Profesjonalne ekspertyzy, aktualne informacje i wyniki najważniejszych badań
 • Możliwość wniesienia własnego wkładu w tworzenie Czarnej Listy Barier dla rozwoju przedsiębiorczości
 • Wspólną realizację projektów inicjowanych przez firmy
 • Udział w Akademii Lewiatana

Zapraszamy do zapoznania się z nami. Dariusz Jodłowski Prezes Zarządu Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”


Członkowie

Jeśli chcesz być informowany o bieżącej działalności PL "Lewiatan", zapisz się na nasz bezpłatny newsletter: