Nasi reprezentanci

Jako reprezentatywna organizacja pracodawców mamy wpływ na regulacje gospodarcze, otoczenie prawne oraz występujemy w imieniu naszych Członków wobec związków zawodowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego.


Nasi reprezentanci:

Rada Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2021-2025 Dariusz Jodłowski, Prezes Zarządu Pracodawców Lubelszczyzny “Lewiatan”, Prezes Zarządu EUROAL Sp. z o.o.

Komisja Ekonomii i Zarządzania O.L. PAN Dariusz Jodłowski, Prezes Zarządu Pracodawców Lubelszczyzny “Lewiatan”, Prezes Zarządu EUROAL Sp. z o.o.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego Dariusz Jodłowski – Prezes Zarządu Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”, Prezes Zarządu EUROAL Sp. z o.o.; Zbigniew Rymsza – Przewodniczący Rady Nadzorczej Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”; Wiktor Szyborski – Prezes Broker PLUS Sp. z o.o.


Stały Zespół Roboczy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego ds. infrastruktury i transportu Zbigniew Grzesiak, Prezes, Chełmskie Linie Autobusowe Sp. z o. o.


Stały Zespół Roboczy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego ds. pomocy społecznej i ochrony zdrowia dr n.med. Cezary Sawulski, Dyrektor ds. medycznych, Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o.o. dr n.med. Małgorzata Piasecka-Twaróg, Kierownik Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.


Stały Zespół Roboczy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Andrzej Ryl, Prezes Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce


Stały Zespół Roboczy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych. Małgorzata Nurzyńska, Prezes Zarządu, Tradma Sp. z o. o. Beata Adamczuk, radca prawny


Stały Zespół Roboczy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Jan Kasperek, Członek Zarządu, Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o.; Krystian Klementowicz, Właściciel, KRYSTIAN PPH


Stały Zespół Roboczy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego ds. funduszy europejskich Ewa Ozga, Właściciel, FIRMA KONSULTANT Ewa Ozga Beata Momot, Prezes, Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion


Stały Zespół Roboczy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego ds. edukacji i szkolnictwa wyższego dr Adam Kalbarczyk, Dyrektor, Prywatne Gimnazjum I Liceum Ogólnokształcące Im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie dr hab. Zbigniew Pastuszak,Dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS


Członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Lublinie Paulina Wojdak – Działa, Dyrektor Pracodawcy Lubelszczyzny “Lewiatan”

Członkowie Miejskiej Rady Rynku Pracy w Lublinie Aneta Prażmo, Zbigniew Rymsza – Przewodniczący Rady Nadzorczej Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”;

Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lublinie Jacek Kowalski, Właściciel firmy Kowalski Development

Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Chełmie Jacek Korzeniewski, Wiceprezes Zarządu firmy Sukces Sp. z o.o.

Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Radzyniu Podlaskim Mirosław Niewęgłowski, Właściciel firmy P.H. Anna Mirosław Niewęgłowski

Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Parczewie Damian Dąbrowski, Prezes KABEX ZPH Damian Dąbrowski

Członek Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych Cezary Sawulski, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Centrum Medycznego „SANITAS” sp. z o.o.

Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Ewa Ozga, Właścicielka firmy KONSULTANT Ewa Ozga


Zastępca Członka Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Beata Momot, Prezes Fundacji Promocji Edukacyjnej ORYLION


Sekretarz Komisji Rewizyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie Ewa Ozga, Właścicielka firmy KONSULTANT Ewa Ozga


Członek Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ewa Ozga, Właścicielka firmy KONSULTANT Ewa Ozga


Członek Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Lubelskiego Dariusz Jodłowski, Prezes Zarządu Pracodawców Lubelszczyzny “Lewiatan”, Prezes Zarządu EUROAL Sp. z o.o.


Członek Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy Jarosław Krawczak, Dyrektor Zarządzający firmy INWENCJA Jarosław Krawczak


Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego Bożena Lisowska, Współwłaścicielka firmy Domo-System Sp.j.


Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie Gospodarki
Monika Łobaziewicz, Właścicielka firmy Monika Łobaziewicz Doradztwo Biznesowe


Członkowie

Jeśli chcesz być informowany o bieżącej działalności PL "Lewiatan", zapisz się na nasz bezpłatny newsletter: