Dołącz do nas

DOŁĄCZ DO NAS – TO TYLKO CZTERY KROKI!

1. Pobierz deklarację członkowską
2. Wypełnij i dostarcz osobiście lub wyślij skanem na biuro@prywatni.lublin.pl
3. Poczekaj na decyzję Zarządu PL “Lewiatan” o przyjęciu
4.
Opłać kwartalną składkę i jesteś członkiem PL “Lewiatan”

Składka płacona na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu ((Dz. U. z dnia 4 kwietnia 2002 r. na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r. nr 121, poz. 769, z 200 r. Nr 60, poz. 700 i Nr 1127 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarządza się co następuje:

§ 1. Składka członkowska, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, wpłacona na rzecz związku pracodawców, jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu członka związku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Mamy nadzieję, że przystąpicie Państwo do grona firm zrzeszonych w naszej organizacji i tym samym wesprzecie region oraz nasze działania na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność w województwie lubelskim i w całej Polsce.

Dariusz Jodłowski
Prezes Zarządu Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”


Członkowie

Jeśli chcesz być informowany o bieżącej działalności PL "Lewiatan", zapisz się na nasz bezpłatny newsletter: