Nasi eksperci


KSPERT DS. EKONOMICZNYCH/B+R


2ł

MONIKA ŁOBAZIEWICZ

Doktor nauk ekonomicznych, inżynier. Od 15 lat łączy pracę w biznesie z pracą naukową. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów B+R realizowanych wspólnie z przedsiębiorstwami w obszarze high-tech. Ekspert oceniający wnioski badawcze i innowacyjne finansowane ze środków UE. Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. krajowych inteligentnych specjalizacji „Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych” powołanej przez Ministerstwo Gospodarki.


EKSPERT DS. FUNDUSZY UNIJNYCH


3o

EWA OZGA

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie, z powodzeniem prowadzi firmę KONSULTANT Doradztwo Gospodarcze, pierwszą firmą doradczą akredytowaną przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości, jest także wspólniczką Biura Rachunkowego POLFIN. Jest aktywnym członkiem  Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego oraz sekretarzem Komisji Rewizyjnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie.


EKSPERT DS. SŁUŻBY ZDROWIA


4s

CEZARY SAWULSKI

Doktor nauk medycznych, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Ryzykiem w Opiece Zdrowotnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, praktykujący chirurg – Specjalista Chirurgii Ogólnej II stopnia, Ratownik Górnictwa oraz licencjonowany lekarz Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pełni funkcję Dyrektora Centrum Medycznego „SANITAS” sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.


EKSPERT DS. PODATKOWYCH


5u

MARIA UCHMAN

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Lubelskiej oraz kierunku rachunkowość i finanse w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Prezes Zarządu Uchman i Partnerzy sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie biznesowe, wysokiej klasy specjalistka w dziedzinie doradztwa podatkowego, procesów restrukturyzacyjnych, optymalizacji podatkowej oraz cen transferowych.


Członkowie

Jeśli chcesz być informowany o bieżącej działalności PL "Lewiatan", zapisz się na nasz bezpłatny newsletter: