Mikro innowacje – makro korzyści

PL Lewiatan realizuje w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego granty na realizację zadań w postaci programów „Akademickie Biuro Konsultacji Inżynierskich” oraz „Pracownia Symulacyjna”.

Akademickie Biuro Konsultacji Inżynierskich

„Akademickie Biuro Konsultacji Inżynierskich” to innowacyjne rozwiązanie proponujące utworzenie na uczelniach wyższych technicznych swego rodzaju uniwersyteckiego centrum obsługi biznesu, które będzie udzielało wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom bezpłatnych porad z zakresu konkretnych kierunków studiów np.: przemysłu i produkcji, budownictwa, inżynierii środowiska, mechaniki, chemii i pokrewnych, górnictwa, metalurgii i pokrewnych, elektrotechnologii, elektryki, elektroniki, telekomunikacji, architektury, geodezji, obszarów IT. Porad udzielać będą wyselekcjonowani – najlepsi studenci ostatniego roku studiów I lub II stopnia.

Celem innowacji stworzenie studentom możliwości zdobycia doświadczeń zawodowych jeszcze w trakcie uczestniczenia w edukacji formalnej i tym samym ograniczenie luki kompetencyjnej studentów poprzez zwiększenie poziomu praktyczności kształcenia. Program umożliwi studentowi zdobycie kompetencji miękkich i sprawdzenie umiejętności zawodowych.

Termin realizacji projektu grantowego: 03.2018 – 02. 2019

Budżet: 53 400,00 PLN

 

Pracownia Symulacyjna

“Pracownia Symulacyjna” jest innowacyjną formą wsparcia dla osób kończących edukację na poziomie studiów I bądź II stopnia ułatwiającą im wejście na rynek pracy. Projekt daje studentom możliwość odbycia swego rodzaju „gry w pracę” zaprojektowanej w oparciu o metody gier i symulacji, z tym, że przeniesionej w naturalne środowisko pracy. Innowacyjne rozwiązanie polega na weryfikacji umiejętności zawodowych i kompetencji miękkich kandydata na staż / do pracy. Pracownie Symulacyjne będą prowadzone przez uczelniane Biura Karier. Z drugiej zaś strony jest to narzędzie wspierające, w firmach nieposiadających działów HR, proces rekrutacji.

Celem “Pracowni Symulacyjnej” jest weryfikacja kompetencji zawodowych i miękkich studentów przed wejściem na rynek pracy.

„Testowanie” kandydatów w oparciu o symulację przyszłą pracą polegać będzie na postawieniu kandydatom tych samych zadań do rozwiązania, które pozwolą pracodawcy porównać umiejętności potencjalnych pracowników w oparciu o te same narzędzia.

Kilkudniowe praktyki / staż (zwane Pracownią Symulacyjną) polegają na przyjęciu na staż / praktykę grupy 4 studentów na okres od 2 do 4 dni „pracy” (po 8 godzin dziennie) tak aby nie obciążać pracodawcy, ale jednocześnie umożliwić mu zweryfikowanie kompetencji i wybór najlepiej rokującego kandydata na dłuższy, tradycyjny staż, ewentualnie do pracy. To forma krótkotrwałej pracy, wzbogaconej o zadania, przygotowane przez specjalistów ds. rekrutacji, która umożliwi rzetelną weryfikację kompetencji studenta. Jednocześnie doświadczenie gry w realu pozwoli stronie pracodawcy i pracobiorcy bliżej się poznać.

Pracodawca, poza umiejętnościami zawodowymi, zweryfikuje kompetencje miękkie, w tym umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikację, adaptacyjność, planowanie, kreatywność i inicjatywę, wytrwałość, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem. Student po przebytej symulacji rozwiąże test mierzący kompetencje miękkie, przeprowadzony przez pracownika Biura Karier i otrzyma informację zwrotną (feedback). Wynik będzie wzbogacony o komentarz tak by student mógł zweryfikować swoje mocne i słabe strony i miał możliwość uzupełnienia luk kompetencyjnych zanim docelowo trafi na rynek pracy.

Termin realizacji projektu grantowego: 10.2017 – 04.2018

Budżet: 66 500,00 PLN


Członkowie

Jeśli chcesz być informowany o bieżącej działalności PL "Lewiatan", zapisz się na nasz bezpłatny newsletter: