Spotkania branżowe

Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” realizują działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości w województwie lubelskim, podnoszenia kompetencji przedsiębiorców (specjalistyczne szkolenia, warsztaty i konferencje). PL Lewiatan realizuje również działania edukacyjne dla mających na celu zwiększanie wiedzy przedsiębiorców na temat funduszy europejskich.

PL „Lewiatan” to aktywny członek Konfederacji Lewiatan największej i najbardziej eksperckiej organizacji w Polsce, którą tworzą branżowe i regionalne związki pracodawców z całej Polski.

Jako przedstawiciel przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki, PL „Lewiatan” jest również organizatorem wielu spotkań branżowych dla reprezentantów różnych specjalizacji. Dzięki uczestnictwu w Konfederacji Lewiatan, umożliwia również udział w takich spotkaniach organizowanych na szczeblu ogólnopolskim. Ma to na celu nawiązywanie relacji biznesowych, zacieśnienie środowiska branżowego i wymianę dobrych praktyk.

Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” zrzeszają szczególnie wielu przedsiębiorców z branży medycznej. Przedstawiciele tej branży angażują się w spotkania organizowane we współpracy z naszą firmą członkowską CM Sanitas Sp. z o.o. W kwietniu 2017 r. zorganizowane zostało spotkanie lubelskich firm medycznych dotyczące najnowszych zmian w służbie zdrowia. Omówione zostały zmiany dotyczące kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Przedstawiony został projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz projekt ustawy o powołaniu tzw. sieci szpitali. Ponadto zostało zaprezentowane nowe urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń w podmiotach medycznych. Okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń dla przedsiębiorców z sektora medycznego było również spotkanie zorganizowane 20 marca 2018 r. w siedzibie Konfederacji Lewiatan ze Zbigniewem J. Królem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Tematem spotkania były planowane zmiany w zakresie medycyny pracy. Minister przedstawił przedsiębiorcom założenia planowanych działań w obszarze radioterapii, onkologii świadczeń z zakresu medycyny nuklearnej oraz programach mających na celu poprawę zdrowia publicznego, w tym Narodowego Programu Zdrowego Serca.

Konfederacja Lewiatan oraz Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” zrzeszają firmy świadczące usługi na rzecz biznesu, firmy finansowo – księgowe, zajmujące się doradztwem. Organizowane są dla nich wydarzenia związane z zagadnieniami prawa pracy, czy prawa podatkowego. Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” organizują m.in. cykliczne spotkania eksperckie z pracownikami Oddziału ZUS w Lublinie. Spotkania takie stanowią okazję do wymiany poglądów i omówienia najnowszych zmian w przepisach prawnych. Konfederacja Lewiatan również organizuje warsztaty dla ludzi, którzy zawodowo zajmują się sprawami podatkowymi oraz osobami szukającymi wsparcia w stosowaniu i interpretacji przepisów podatkowych. Za przykład służyć mogą zorganizowane w dniach 20-21 marca 2017 warsztaty Rady Podatkowej. W programie znalazły się m.in. zagadnienia związane ze zmianami w podatku VAT i CIT, które weszły w życie w 2017 r. Wykłady objęły również zagadnienia z zakresu podatku od nieruchomości, akcyzy, ulgi na B+R i nowej administracji skarbowej. Ponadto Konfederacja Lewiatan jest organizatorem cyklu spotkań „Akademia Lewiatana”, których celem jest prezentacja aktualnych zmian w prawie.

Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” są również inicjatorem spotkań dla innych sektorów gospodarki np.: branży skupiającej firmy budowlane i techniczne, produkcyjnej, czy motoryzacyjnej. Zależnie od zapotrzebowania naszych członków, pragniemy umożliwić im kontakt ze środowiskiem branżowym, w celu nawiązania współpracy oraz wymiany doświadczeń.


Członkowie

Jeśli chcesz być informowany o bieżącej działalności PL "Lewiatan", zapisz się na nasz bezpłatny newsletter: