Osiągnięcia

Najważniejsze osiągnięcia Lewiatana

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 • 19% CIT i PIT od działalności gospodarczej
 • Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (własny projekt)
 • W ustawie o tzw. radach pracowników – przyjęcie progu zatrudnienia, od którego istnieje obowiązek powoływania rad na poziomie 50 zatrudnionych (strona związkowa postulowała 5, a strona rządowa 20)
 • Liczne wygrane przed Trybunałem Konstytucyjnym, m.in. w sprawie nierozwiązywalności układów zbiorowych pracy
 • Kampania Inicjatywy Obywatelskiej „Tak w referendum” na rzecz akcesji Polski do Unii Europejskiej

Zmiany w prawie branżowym

 • nowelizacja prawa własności przemysłowej
 • okresy przejściowe dla producentów leków generycznych i producentów tytoniu
 • niższy VAT na budownictwo mieszkaniowe po wejściu do UE

Zmiany w Kodeksie Pracy

 • wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy (4, 6, 12 miesięcy)
 • wprowadzenie nowego rodzaju umowy o zastępstwo
 • zniesienie obowiązku wydawania regulaminów pracy i wynagrodzeń dla firm zatrudniających do 20 pracowników
 • wyłączenie małych firm – zatrudniających do 20 pracowników – ze stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych

Członkowie

Jeśli chcesz być informowany o bieżącej działalności PL "Lewiatan", zapisz się na nasz bezpłatny newsletter: